Provozní řád bazénu:

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNU

 1. Kapacita bazénu je 6 osob současně se koupajících, vstup je povolen pouze plavcům a osobám netrpícím infekčními nebo kožními nemocemi a ani nachlazením.

 2. Vstup do bazénu je třeba si předem objednat, jelikož preferujeme soukromí skupiny je nutné dohodnutý čas dodržet!

 3. Do bazénu mají povolen vstup děti pouze v doprovodu dospělé zodpovědné osoby, tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu pobytu je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Dospělí mají vstup omezen pouze zdravotním hlediskem, kojenci a batolata se mohou zúčastnit pouze v případě použití nepropustných plenkových kalhotek.

 4. V celém prostoru bazénu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě či ostatním.

 5. Provozovatel bazénu neodpovídá za úrazy a škody vzniklé nedodržením těchto pravidel, nebo nestandardním chováním.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování
  a čistoty ve všech prostorách bazénu a sauny. 

 2. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení krytého bazénu.
  Je zakázáno svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení
  a dekorace. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný.

 3. Před vstupem do vody jsou návštěvníci povinni se důkladně omýt mýdlem a opláchnout vodou ze sprch a to bez plavek, pokud tak neučiní, má obsluha právo je vykázat z prostoru bazénu a to bez nároku na vrácení vstupného. U ubytovaných klientů, kteří mají vstupné zaplaceno v ceně ubytování, udělí obsluha zákaz vstupu do bazénu.

 4. Každý návštěvník je povinen použít čisté plavky. Plavky nesmí používat k jiným účelům než k plavání a ostatním činnostem, při kterých je jejich použití obvyklé.

 5. Po každém použití WC a SAUNY se návštěvník před vstupem do bazénu a to i ochlazovacího řádně osprchuje.

 6. Pokud návštěvník způsobí sobě nebo jinému návštěvníkovy újmu na zdraví nebo na majetku svojí neopatrností nebo nerespektováním návštěvního řádu, nese za své jednání plnou zodpovědnost.

 7. Do bazénu je povoleno brát pouze pomůcky na plavání. Je zakázáno používat ploutve nebo jiné plavecké vybavení, které by mohlo způsobit zranění ostatním návštěvníkům.

 8. Návštěvníci, kteří nejsou ochotni respektovat návštěvní řád, je personál povinen vykázat z prostor bazénu a to bez možnosti navrácení vstupného.

 9. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené do prostor bazénu, mimo věcí umístěných v řádně uzamykatelných skříňkách, (klíček od skříněk na požádání zapůjčí personál).

 

V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

 1. Vstup osobám postiženým závažnými nemocemi, horečkami, záněty očních spojivek, nakažlivými nemocemi, nebo osobám se střevními chorobami, s kožními vyrážkami, parazity, dále bacilonosičům, lidem v karanténě pro výskyt infekční nemoci, členům rodiny, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, osobám pod vlivem drog a alkoholu

 2. Ohrožovat svým jednáním a chováním bezpečnost ostatních návštěvníků, vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, skákat do vody, házet po sobě cokoli, pobíhat po ochozu bazénu.                                                                                                                      

 3. Znečišťovat vodu i ostatní prostory bazénu pliváním, smrkáním, odhazováním odpadků, vykonáváním tělesných potřeb do vody, mácháním či čištěním prádla.

 4. Žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách bazénu.

 5. Ve všech prostorách bazénu platí zákaz kouření a vstupu domácích zvířat.