Storno podmínky:

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.
1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před
ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 14 – 8 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z
celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 7 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové
ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek
účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu. 6. Stornopoplatek je
smluvní pokutou.