Storno podmínky:

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.
1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před
ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 30 – 15 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z
celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 14 – 7 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové
ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 7 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude  storno poplatek

   100% z celkové ceny pobytu.
5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

 6. Stornopoplatek je smluvní pokutou.