Požární a poplachové směrnice apartmány u Cvrčků Orlické Záhoří čp. 16
 
Osoba, která zpozoruje požár je povinna:  
1. pokusit se uhasit požár všemi dostupnými prostředky                         
2. pokud to není možné, voláním „ HOŘÍ“ upozornit ostatní ubytované hosty a personál.                                                                                                                                                                                               
Způsob vyhlášení požárního poplachu:
Telefonicky a voláním „HOŘÍ“             
 
Při hlášení zřetelně uvést:
1. kdo volá
2. místo a rozsah požáru                                                                      
3. číslo telefonu a odkud je voláno                         
 
Postup po vyhlášení požárního poplachu:
1.   Provést evakuaci všech osob.                                                                                    
2.   Kontrolou pokojů a ostatních prostor vyloučit opomenutí osob
3.   Při opouštění objektu zamezit šíření požáru uzavřením dveří a oken.
4.   Není-li možné objekt opustit z důvodů velké zakouřenosti schodiště nebo chodeb nechte vchodové dveře zavřené, aby nedošlo případným průvanem k podpoře hoření a prostor v 3.NP t.j. AP 1 a 2 opusťte střešními okny a západní stranou. V  AP 33 lze opustit prostor oknem v kuchyni a po přístřešku.
5.   Vypnout  hlavní  vypínač  elektřiny v rozvaděči  vedle hlavního vchodu  před domem.     
6.    Uzavřít ventil na 30 Kg propan-butanové lahvi, která je umístěná v zadní části kotelny v prostoru 2. tepelného čerpadla.
7.   Ostatní úkoly se řídí dle pokynů velitele zásahu.                                              
8.   Je v zájmu každého ubytovaného hosta seznámit se s tímto požárním řádem.                  
 
UMÍSTĚNÍ  HASEBNÍCH  POMŮCEK:     
 
Hasící přístroje  práškový a sněhový jsou umístěny na stěně u AP 1 a AP 2 naproti schodišti v 3 NP. Další hasící přístroje práškový
a sněhový jsou  umístěny v garáži u vchodu. K hašení je též možno použít hadici napojenou na vodovodní řád dlouhou 30 m
a navinutou na navíjecím bubnu. Tato hadice je zakončena požární proudnicí typu  „D“ a dosáhne až do apartmánů v 3NP.
Dále je možné použít PODZEMNÍ  hydrant,  který je umístěn venku cca 7 metrů od garážových vrat v mezeře v živém plotu. Vlastní hydrant visí na stěně v kůlně za dveřmi, hned vedle garáže. Tam se také nachází  klíč na otevření hydrantu  a  požární  hadice  typu  „C“   dlouhá  2 X 20 m, která  je  zakončená  proudnicí.
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA                                                                                      
                                                                 
Mezinárodní  tísňové volání:                                         122
Hasičský záchranný sbor:                                            150
Záchranná zdravotní služba:                                        155
Policie České republiky:                                              158
Záchranná služba  KH kraje  EMERGENCY:             841 155 155
Fakultní nemocnice  Hradec Králové:                         495 381 111
Horská služba:                                                               602 385 555
ČEZ  Poruchy:                                                                840 850 860                           
Správce objektu:                                                            602 246 300
                                                                                         601 246 300                            
Turistické  informační  centrum  v místě:                     725 081 136