Provozní řád sauny:

Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele dle vyhlášky 238/2011 Sb., k zajišťování pořádku a bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků sauny Orlické Záhoří 16.

 

Provozovatel: Jitka Cvrčková, Orlické Záhoří 16, ičo:45554307

Provozní doba: Na objednání.

 

Článek 1. – prostory sauny

 1. Vstupní místnost s recepcí a barem, vybavená lékárničkou a hasicím přístrojem,v prostorách před vstupem do sauny.

 2. Dámská a pánská toaleta včetně umyvadel s teplou a studenou vodou stupem do sauny.

 3. Společná šatna s 12 ti skříňkami.

 4. 2 x sprcha s teplou a studenou vodou.

 5. Potírna pro 5 návštěvníků.

 6.  K ochlazování slouží dvě sprchy a přístup na venkovní uzavřenou terasu.

 7. Odpočívárna s lehátky je v prostorách bazénové haly.

 8. Úklidová místnost je společná s bazénem.

 

Článek 2. – hygiena, úklid a sanitace

 1. Za úklid a hygienu zodpovídá a provádí ji provozovatel sauny Jitka Cvrčková, v její nepřítomnosti Veronika Cvrčková.

 2. Úklid potírny, šatny a ostatních prostor sauny je prováděn dezinfekčními prostředky střídavě SAVO, VITAPUR, PULIRAPID každý den po skončení provozu  sauny.

 3. Během provozu sauny se průběžně udržuje povrch podlah gumovou stěrkou.

 4. Odpadky se dávají do popelnic a jednou týdně vyvážejí.

 5. Personál sauny je povinen dbát všech hygienických předpisů, být čistě oblečen a mít vhodnou obuv.

 

Článek 3. – návštěvníci sauny

 1. Každý návštěvník sauny je povinen dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

 2. Po vstupu do šatny se úplně svlékněte ( i šperky a hodinky), odstraňte make up a do prostoru sauny vstupujte pouze s ručníky a hygienickými pomůckami.

 3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do potírny  umýt mýdlem a řádně osprchovat a následně osušit, teprve potom vstoupit do potírny.

 4. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích v potírně, odpočívárně a šatně používá k podložení těla ručník nebo jiná vhodná textilie.

 5. Prádlo do sauny není zapůjčováno a zákazník si nosí s sebou vlastní.

 6. V potírně nerušte a neobtěžujte ostatní nadměrným hlukem a svým potem při masáži svého těla .

 7. Po prohřátí v potírně se vždy z hygienických důvodů osprchujte, teprve potom dle chuti a potřeby vstupujte do ochlazovacího bazénku.

 8. Skákat do bazénku je z bezpečnostních i zdravotních důvodů přísně zakázáno.

 9. Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat dle osobních pocitů přibližně 2x až 4x, po dobu 8  až 15 minut.

 10. Do potírny vždy vstupujte osušení.

 11. V prostorách sauny je zakázáno běhat a polívat kamna v potírně vodou.

 12. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci uložit  na recepci, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu.

 13. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob.

 14. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a  dbát pokynů obsluhy sauny.

 15. Dětem mladším 15 ti let je přístup do sauny povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

 16. Vstup do sauny je zakázán osobám nemocným, opilým nebo pod vlivem drog.

 17. Sauna je doporučena pouze zdravým osobám a každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí.