NÁVŠTĚVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA  PRO PARTU

 

S níže uvedenými provozními řády a pravidly v nich zmíněnými  automaticky souhlasíte při vstupu do objektu a jednotlivých prostor. Prosíme Vás, raději si je pečlivě přečtěte, je v nich spousta pokynů a užitečných  informací, které Vám usnadní a zpříjemní pobyt u nás.

 

V případě nesouhlasu nebo připomínek, toto sdělte prosím personálu.

 

Potřebujete-li poradit volejte  601246300  nebo 602246300

 

orlickezahori@seznam.cz       www.orlickezahori.cz

 

1) PŘÍJEZD

Po příjezdu je nutné nejprve navštívit recepční v restauraci. Tam předložíte

Voucher a průkaz totožnosti. Po  zapsáni do knihy ubytovaných, doplacení

pobytu, obecních poplatků a kauce následuje stručné seznámení s

domovním řádem a předání klíčů.

 

2) PARKOVÁNÍ

Parkovat můžete zdarma na parkovišti hned vedle objektu.

Na parkoviště se vejde až 8 vozů. Parkoviště je monitorováno kamerou.

 

3) KLÍČE

Klíč od pokoje je zároveň od hlavního vchodu a kolárny. Žádáme ubytované

hosty, aby při odchodu a příchodu zamykali hlavní vchod, hlavně v nočních

hodinách.

 

4) KOLÁRNA  A  LYŽÁRNA

Sáňky, lyže, snowboardy a kola je možné ukládat do kůlny vedle objektu.

Není dovoleno tyto sportovní potřeby brát na chodby a pokoje.

 

5) APARTMÁN-POKOJ

Apartmán – pokoj je hostům předán bez závad, uklizen a s povlečenými

postelemi. V apartmánech - pokojích nesmí hosté bez souhlasu personálu

přemisťovat postele,  nábytek a dekorace. Je zakázáno používat

nepovlečené deky, polštáře a matrace bez prostěradla.

Lůžkoviny se nesmí vynášet z objektu.

Zařízení pokojů host využívá pouze k účelům, pro které jsou určeny.

 

PŘI ODJEZDU NESVLÉKEJTE POVLEČENÍ !!!

 

6) VSTUPNÍ CHODBA

Žádáme ubytované hosty, aby se přezouvaly ve vstupní chodbě. Tam také

můžete nechávat lyžařské a cyklistické potřeby. Je bezpodmínečně nutné

na chodbách udržovat pořádek, jelikož chodby jsou zároveň i požární

úniková cesta, musí zůstat volné a průchozí. Nepřípustné jsou i rozházené

boty, části oděvů, kufry a  ostatní zavazadla.

 

7) KOUŘENÍ

V celém objektu je zakázáno kouřit. Kouření je dovoleno pouze venku

na vyhrazených místech. Je zakázáno odhazovat nedopalky mimo

připravené popelníky. Dále je zakázáno rozdělávat ve volné přírodě a

kolem objektu ohně, odhazovat odpadky, trhat nebo lámat rostliny.

 

8) TOPENÍ

V celém objektu je bezobslužné podlahové topení. Hlavním zdrojem je

tepelné čerpadlo. Bivalentní zdroj tepla je teplovodní krbová vložka.

 

V KRBU SE SMÍ ZATOPIT JEN SE SOUHLASEM SPRÁVCE !!!!!

V případě vypnutého oběhového čerpadla by mohlo dojít k explozi krbu!

 

Jinak za běžného provozu a dodržení pravidel nic takového nehrozí.

V případě výpadku proudu přestaňte přikládat a nechte dřevo dohořet !!!

Oběhová čerpadla jsou zálohována el. energií  min. na 3 hodiny.

Za normálního provozu kdyby jste moc přikládaly a podařilo se vám krb

přetopit, ozve se signál který Vás na to upozorní cca při 85 °C .Pokud

teplota nepřestane stoupat a dosáhla by 95°C tak se spustí siréna

umístěná za krbem. Oba signály se vypnou až se sníží teplota, nebo je lze

vypnout ručně v technické místnosti.

Při normálním  provozu přikládejte max. čtyři  polena najednou, záleží na

jejich velikosti. Popel  se vybírá pouze do plechového barelu s víkem .

Po vybrání popela vždy víko uzavřete !!!

 

9) ODPADKY

Žádáme ubytované hosty o třídění odpadků. Na směsný komunální

odpad , sklo a plasty jsou v kuchyni nádoby. Prosíme hosty, aby do

odpadkových košů používali připravené mikrotenové pytle a nedávali

odpadky do koše  bez  mikrotenového pytle, kromě skla. V případě, že je

spotřebujete, dostanete  další u personálu. Po naplnění koše je možné

odnést zavázaný pytel do kolárny vedle penzionu a ten vhodit do popelnic

na příslušný odpad. Tamtéž je možné odložit kartony nebo jiný odpad.

V prostoru popelnic můžete použít lis na PET lahve. Použité dětské pleny

je nutné vzhledem k jejich váze odnášet do popelnice  častěji.

Odpadky nehromaďte v chalupě ale pravidelně je odnášejte.

 

ZA DŮSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADKŮ MOC DĚKUJEME

10) NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

Nadstandardní služby jako 1 hod. vstupu do bazénu, zapůjčení

grilovacích potřeb, sportovních potřeb, palivo do grilu, WIFI, energie a

parkování  jsou zdarma pouze u standardních pobytů. Tyto služby jsou

poskytovány až po doplacení celé ceny pobytu.

 

11) PŘÍJEZDY A ODJEZDY

V případě týdenních pobytů je nástup v sobotu  od 15.00-18.00

hod.  apartmán-pokoj je nutné opustit následující sobotu do 10.00 hod..

V případě víkendových pobytů je příjezd od 15.00-18.00 hod., apartmán

- pokoj je nutné opustit v den  odjezdu do 10.00. hod, v případě potřeby

prodloužení odjezdového času, je možné se domluvit s personálem .

 

12) UKONČENÍ POBYTU

Před odjezdem je nutné umýt utřít a uklidit použité nádobí. Čisté nádobí

prosíme vracejte  tam kde bylo původně umístěno. Donesené nádobí a

sklo z restaurace je nutné vrátit umyté zpět. Po opuštění apartmánu vrátit

klíč na recepci a popřípadě uhradit konzumační lístek.

 

13) ELEKTRO SPOTŘEBIČE

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vlastní elektro spotřebiče,

kromě spotřebičů určených pro osobní hygienu, výpočetní techniku a

nabíječky mobilních telefonů.

 

14) HERNA V PŮDNÍM PROSTORU

Herna v půdním prostoru může sloužit i jako ložnice pro čtyři děti.

Standardně je zabráněno vstupu malých dětí tím, že jsou zvednuté

schody a zajištěny zámkem. V případě, že usoudíte vhodnost otevření

půdní herny stačí požádat personál o klíč.

 

15)OSVĚTLENÍ

V případě výpadku elektřiny je osvětlení celého objektu zálohováno

bateriemi s minimální dobou svitu 3 hod.. Dále je nainstalováno noční

bezpečnostní osvětlení, které je zároveň jako nouzové s minimálním

svitem 10 hod. a nelze vypnout. Nachází se ve vstupní chodbě, ve spodní

chodbě, obývák, schodiště , horní chodba, apartmán 4 a 5, tam lze

nouzové osvětlení vypnout.

 

16)OSVĚTLENÍ KOLEM DOMU

Osvětlení kolem domu lze vypnout vypínačem na pánském záchodě v

přízemí nad dveřmi v technické místnosti.

V případě potřeby je možné rozsvítit několik sodíkových lamp namířených

na pozemek. (O rozsvícení musíte požádat personál.)

 

 

17)CENTRÁLNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ

Všechny koupelny a toalety v objektu jsou odsávány centrálním odtaho-

vým ventilátorem, který běží NON-STOP na 30% výkonu. V případě

potřeby (ranní prdečky nebo večerní sprchování) lze tento ventilátor

zapnout na 100% výkon na dobu 20 min. stisknutím tlačítkového vypínače

ve vstupní chodbě. Po uplynutí 20 min. se výkon ventilátoru sníží zpět na

30% výkonu.

 

18) VENKOVNÍ PROSTORY

Ubytovaní hosté mají k dispozici travnaté plochy okolo objektu,

zastřešené posezení za domem, houpačky, pískoviště, trampolínu, malé

branky na fotbal a sáňkovací kopeček. Je nutné dodržovat pokyny a

návody u jednotlivých a atrakcí aby zbytečně nedošlo k úrazu dětí nebo

ke škodám na vybavení.  Vstup na venkovní atrakce je na vlastní

nebezpečí !!!

 

19) VENKOVNÍ BAZÉN

V letním období je Vám k dispozici venkovní bazén od 10.00- 20.00 hod.

neomezeně.Voda v bazénu je filtrována, chemicky upravována a ohřívaná

solárními panely. Koupání v tomto bazénu je na vlastní nebezpečí a

zakazuje se koupání dětí bez dohledu dospělé zodpovědné osoby.

 

20) VNITŘNÍ BAZÉN A SAUNA

Bazén a saunu provozujeme v privátním režimu, to znamená, že tam

s Vámi nebude nikdo cizí, proto je nutné se dopředu objednat u personálu

a domluvený čas dodržet.

 

21) UPOZORNĚNÍ

Provozovatel penzionu neodpovídá za peníze a cenné věci ubytovaných

hostů, taktéž nenese odpovědnost za poškození nebo odcizení věcí

nechaných ve volně přístupných částech penzionu.

Ubytovaný host není oprávněn bez předchozí domluvy s personálem

umožnit přenocování osobám, které nejsou k ubytování přihlášeni.

V rámci dobrých vztahů s ostatními ubytovanými hosty, je nutné od 22.00.

hod. dodržovat v ubytovacích částech noční klid.

Pokud není domluveno jinak.

 

22) KAMERY

Prostory blízkého okolí a parkoviště  jsou monitorovány kamerami.

Záznam z bezpečnostních kamer je uchováván 48 hod., záznam je přísně

diskrétní a nemůže být nijak zveřejněn nebo zneužit neoprávněnou

osobou. Kamerový systém je provozován v souladu se  zákonem

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  Informace ve smyslu

§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Vám budou

poskytnuty na tel.  601246300 .

23) INTERNET

Ubytovaným hostům je k dispozici připojení k internetu formou WIFI.

Sítě, které máte k dispozici: Penzion

Penzion restaurace free

Pergola

Chalupa u Cvrčků host

Na všechny sítě je přihlašovací heslo: 601 246 300

Není dovoleno stahovat velké soubory nebo hrát On Line hry, náročné na

velké objemy dat.

 

24) POŠKOZENÍ, ZTRÁTA...

Žádáme ubytované hosty aby si zkontrolovaly inventář pokojů a kuchyně.

Písemná podoba inventáře se nachází v tomto ubytovacím řádu.

V případě že zjistí nedostatky je třeba je nahlásit co nejdříve personálu.

Při převzetí objektu odpovídá ubytovaný host za to že se v něm nachází

veškeré vybavení sepsané v inventáři s vyjímkou vybavení chybějícího

nebo poškozeného které včas nahlásil personálu.

Dojde-li ke ztrátě, poškození, zničení nebo nadměrnému opotřebení

inventáře nebo jiného majetku který je součástí vybavení, ubytovaným

hostem nebo osobami s ním chalupu užívající, je ubytovaný host povinen

škodu v plné výši uhradit provozovateli nejpozději v den ukončení pobytu.

Pokud by neměl možnost škodu uhradit, tak sepíše s provozovatelem

uznání dluhu co do důvodu a výše. Pokud nedojde k dohodě, bude to

považováno za hrubé porušení návštěvního a ubytovacího řádu se všemi

důsledky.

 

25) PROHLÁŠENÍ

Provozovatel prohlašuje,že s osobními údaji ubytovaných hostů bude

nakládáno výhradně v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb.o ochraně

osobních údajů ,v platném znění. Ubytovaní hosté souhlasí s tím,že

provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje pro účely

evidence ubytovaných, evidence plateb spojených s ubytováním a

kontroly jejich úhrady a to po dobu nejvýše deseti let od ukončení

ubytování.

 

26) ZÁVĚREM

Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se tímto ubytovacím a návštěvním

řádem. V případě jeho hrubého porušení je provozovatel oprávněn

předčasně ukončit pobyt jednotlivce nebo celé skupiny , a to bez nároku

navrácení peněz zaplacených za ubytování, nebo propadnutí kauce.

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost těmto pokynům a přejeme Vám

příjemný a ničím nerušený pobyt.

 

Cvrčkovi Orlické Záhoří