NÁVŠTĚVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD PENZION U CVRČKŮ

S níže uvedenými provozními řády a pravidly v nich zmíněnými  automaticky souhlasíte při vstupu do objektu a jednotlivých prostor. Prosíme Vás, raději si je pečlivě přečtěte, je v nich spousta pokynů a užitečných  informací, které Vám usnadní a zpříjemní pobyt u Nás.

V případě nesouhlasu nebo připomínek, toto sdělte prosím personálu. Potřebujete-li poradit volejte  601246300  nebo 602246300 . Můžete nás kontaktovat na orlickezahori@seznam.cz  

 

1) PŘÍJEZD

    Po příjezdu je nutné nejprve navštívit recepční v restauraci. Tam předložíte Voucher a průkaz totožnosti. Po  zapsáni do knihy ubytovaných, doplacení pobytu, obecních poplatků a kauce následuje stručné seznámení domovním řádem a předání klíče od apartmánu.

2) PARKOVÁNÍ

    Parkovat můžete zdarma na parkovišti naproti penzionu. Pro vyložení nebo naložení vozu je možné zaparkovat na  parkovišti u penzionu. Parkoviště jsou monitorována kamerami.   

3) KLÍČE

    Klíč od apartmánu je zároveň od hlavního vchodu a kolárny. Žádáme ubytované hosty, aby při odchodu a příchodu v případě nepřítomnosti personálu důsledně zamykali hlavní vchod.

4) KOLÁRNA  A  LYŽÁRNA

    Sáňky, lyže, snowboardy a kola je možné ukládat do kůlny vedle penzionu, která je uzamykatelná a monitorovaná kamerami. Není dovoleno tyto sportovní potřeby brát na chodby a pokoje.

5) APARTMÁN

    Apartmán je hostům předán bez závad, uklizen a s povlečenými postelemi. V apartmánech nesmí hosté bez souhlasu personálu přemisťovat postele, nábytek a dekorace. Je zakázáno používat nepovlečené deky a polštáře a matrace bez prostěradla. Lůžkoviny se nesmí vynášet z objektu. Zařízení pokojů host využívá pouze k účelům, pro které jsou určené. PŘI ODJEZDU NESVLÉKEJTE POVLEČENÍ  !

6) CHODBA

    Každý apartmán má na chodbě v 2. n.p. určenou a označenou část lavičky a prostor pro obuv. Je bezpodmínečně nutné na chodbách udržovat pořádek, jelikož chodby jsou zároveň i požární úniková cesta, musí zůstat volné a průchozí. Nepřípustné jsou i rozházené boty, části oděvů, kufry a ostatní zavazadla.  

7)  SCHODIŠTĚ

     Schodiště  z 2. n.p. do podkroví při chůzi rezonuje, proto Vás žádáme choďte po těchto schodech na boso a zbytečně nedupejte, abyste tím nerušili ostatní ubytované hosty. Prosíme Vás, poučte o tomto i své děti. Děkujeme.

8) STŘEŠNÍ OKNA

    Hosté  ubytovaní v podkrovních apartmánech  žádáme, aby při odchodu i na krátkou dobu zavírali střešní okna.

9) KOUŘENÍ

    V celém objektu je zakázáno kouřit. Kouření je dovoleno pouze venku na vyhrazených místech. Je zakázáno odhazovat nedopalky mimo připravené popelníky. Dále je zakázáno rozdělávat ve volné přírodě kolem penzionu  ohně, odhazovat odpadky, trhat nebo lámat rostliny.

10) TOPENÍ

      V celém objektu je bezobslužné podlahové topení a v obytných částech jsou koberce. Žádáme proto ubytované hosty, aby se zouvali na chodbách před apartmány. 

11) NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

      Nadstandardní služby jako 1 hod. vstupu do bazénu, zapůjčení grilovacích potřeb, sportovních potřeb, palivo do grilu, WIFI, energie a parkování  jsou zdarma pouze u standardních pobytů. Tyto služby jsou poskytovány až po doplacení celé ceny pobytu.          

12) PŘÍJEZDY A ODJEZDY

      V případě týdenních pobytů je nástup zpravidla v sobotu  od 15.00-18.00 hod.  apartmán je nutné opustit následující sobotu do 10.00 hod..V případě víkendových pobytů je příjezd od 15.00-18.00 hod., apartmán je nutné opustit v den  odjezdu do 10.00. hod, v případě potřeby prodloužení odjezdového času, je možné se domluvit s personálem .

13) UKONČENÍ POBYTU

       Před odjezdem je nutné umýt utřít a uklidit použité nádobí. Čisté nádobí prosíme vracejte  tam kde bylo původně umístěno. Donesené nádobí a sklo z restaurace je nutné vrátit umyté zpět. Po opuštění apartmánu vrátit klíč na recepci a popřípadě uhradit konzumační lístek.

14) ELEKTRO SPOTŘEBIČE

     Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vlastní elektro spotřebiče, kromě spotřebičů určených pro osobní hygienu, výpočetní techniku a nabíječky mobilních telefonů.

15) VENKOVNÍ BAZÉN

      V letním období je Vám k dispozici venkovní bazén od 10.00- 20.00 hod. neomezeně. Voda v bazénu je filtrována, chemicky upravována a ohřívaná solárními panely. Koupání v tomto bazénu je na vlastní nebezpečí a zakazuje se koupání dětí bez dohledu dospělé zodpovědné osoby.

16) VNITŘNÍ BAZÉN A SAUNA

      Bazén a saunu provozujeme v privátním režimu, to znamená, že tam s Vámi nebude nikdo cizí, proto je nutné se dopředu objednat u personálu a domluvený čas dodržet.  

17) UPOZORNĚNÍ

      Provozovatel penzionu neodpovídá za peníze a cenné věci ubytovaných hostů, taktéž nenese odpovědnost za poškození nebo odcizení věc nechaných ve volně přístupných částech penzionu. Ubytovaný host není oprávněn bez předchozí domluvy s personálem umožnit přenocování osobám, které nejsou k ubytování přihlášeni. V rámci dobrých vztahů s ostatními ubytovanými hosty, je nutné od 22.00 hod. dodržovat v ubytovacích částech noční klid. 

18) ODPADKY

      Žádáme ubytované hosty o třídění odpadků. Na směsný komunální odpad jsou v kuchyních nádoby. Prosíme hosty, aby do odpadkových košů používali připravené mikrotenové pytle a nedávali  odpadky do koše bez  mikrotenového pytle. V případě, že je spotřebujete, náhradní si můžete vyzvednout u personálu. Po naplnění koše je možné odnést  zavázaný pytel do kolárny a ten vhodit do popelnice na směsný  komunální odpad. Tamtéž je možné odložit  plasty , sklo a papír ,popřípadě kartony nebo jiný odpad. V prostoru popelnic můžete použít lis na PET lahve. Použité dětské pleny je nutné vzhledem k jejich váze odnášet do popelnice častěji. Odpadky nehromaďte v apartmánu ale pravidelně je odnášejte do popelnic. ZA DŮSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADKŮ MOC DĚKUJEME

19) INTERNET

      Ubytovaným hostům je k dispozici připojení k internetu formou WIFI. Sítě, které máte k dispozici: penzion,  penzion restaurace free, pergola ,  chalupa u cvrčků host . Na všechny sítě je přihlašovací heslo: 601 246 300     

20) POŠKOZENÍ, ZTRÁTA

      Žádáme ubytované hosty aby si zkontrolovaly inventář pokoj a kuchyně. Písemná podoba inventáře se nachází v tomto ubytovacím řádu. V případě že zjistí nedostatky je třeba je nahlásit co nejdříve personálu. Při převzetí objektu odpovídá ubytovaný host za to že se v něm nachází veškeré vybavení sepsané v inventáři s vyjímkou vybavení chybějícího  nebo poškozeného které včas nahlásil personálu. Dojde-li ke ztrátě, poškození, zničení nebo nadměrnému opotřebení inventáře nebo jiného majetku který je součástí vybavení, ubytovaným hostem nebo osobami s ním chalupu užívající, je ubytovaný host povinen škodu v plné výši uhradit provozovateli nejpozději v den ukončení pobytu. Pokud by neměl možnost škodu uhradit, tak sepíše s provozovatelem uznání dluhu co do důvodu a výše. Pokud nedojde k dohodě, bude to považováno za hrubé porušení návštěvního a ubytovacího řádu se všemi důsledky.

21) KAMERY

      Některé prostory penzionu a blízkého okolí jsou monitorovány kamerami. Záznam z bezpečnostních kamer je uchováván 48 hod., záznam je přísně diskrétní a nemůže být nijak zveřejněn nebo zneužit neoprávněnou osobou. Kamerový systém je provozován v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  Informace ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Vám budou poskytnuty na tel.  601246300 .

22) PROHLÁŠENÍ                                                                                                 

      Provozovatel prohlašuje,že s osobními údaji ubytovaných hostů bude   nakládáno výhradně v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb.o ochraně osobních údajů ,v platném znění. Ubytovaní hosté souhlasí s tím,že provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje pro účely evidence ubytování, evidence plateb spojených s ubytováním a kontroly jejich úhrady a to po dobu nejvýše deseti let od ukončení ubytování.

 

23) ZÁVĚREM

      Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se tímto ubytovacím a návštěvním řádem. V případě jeho hrubého porušení je provozovatel oprávněn předčasně ukončit pobyt jednotlivce nebo celé skupiny , a to bez nároku navrácení peněz zaplacených za ubytování, nebo propadnutí kauce.   

        

Děkujeme, že jste věnovali pozornost těmto pokynům a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

    

     Cvrčkovi, Orlické Záhoří