NÁVŠTĚVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD
 
1) S níže uvedenými provozními řády a pravidly v nich zmíněnými automaticky souhlasíte při vstupu do objektu a jednotlivých prostor. Prosíme Vás, raději si je pečlivě přečtěte, je v nich spousty užitečných věcí. Na pozdější diskuze a reklamace bohužel nebude brán zřetel. V případě nesouhlasu nebo připomínek máte možnost neprodleně je sdělit personálu.   
2) Po příjezdu ubytovaných je nutné nejprve navštívit recepční ve společenské místnosti. Tam předložit voucher a průkaz totožnosti. Po zapsání do knihy ubytovaných, doplacení pobytu, obecních poplatků a kauce následuje stručné seznámení s domovním řádem a předání klíčů od apartmánu.
3) Parkování ubytovaných hostů je umožněno zdarma na parkovišti naproti domu. Parkoviště má kapacitu 8 míst a je sledováno kamerami. Dvě místa pro Ap. č. 1, dvě místa pro Ap. č. 2, tři místa pro Ap. č. 33  a jedno parkovací místo pro Ap. č. 3. Ubytovatel neručí za odcizení nebo poškození vozu, případně věcí umístěných uvnitř nebo vně vozu.
4) V celém objektu je zakázáno kouření! Kouření je dovoleno pouze venku na vyhrazených místech. Je zakázáno odhazovat nedopalky mimo připravené popelníky. Dále je zakázáno rozdělávat ve volné přírodě ohně, odhazovat odpadky, trhat nebo lámat rostliny. Berte na vědomí, že se nacházíte v CHKO.
5) V celém objektu je bezobslužné podlahové topení a v obytných částech jsou koberce. Žádáme proto ubytované hosty, aby
se zouvali na chodbách před apartmány.  Výjimku  tvoří pouze Ap. č. 3, v přízemí, kde je keramická dlažba.
6) Schodiště z 2. nadzemního podlaží (dále jen NP) do 3. NP při chůzi rezonuje, žádáme proto ubytované hosty, aby byli ohleduplní k ostatním ubytovaným hostům a po těchto schodech chodili nejlépe na boso a zbytečně nedupali. Prosíme, poučte o tomto
i své děti.
7) Každý apartmán má na chodbě v 2. NP určenou a označenou část lavičky, kde je možné nechávat obuv. Je bezpodmínečně nutné na chodbách udržovat pořádek, jelikož chodby jsou zároveň i požární úniková cesta, musí zůstat volné a průchozí. Nepřípustné jsou
i rozházené boty nebo části oděvů, kufry a ostatní zavazadla.
8) V rámci bezpečnosti je nutné zamykat hlavní vchod. Klíč
od apartmánu je i od hlavního vchodu, kůlny s popelnicemi i od pergoly. Rovněž je nutné, aby hosté ubytovaní v Ap. č. 1 a č. 2 (v podkroví) při odchodu z apartmánu, i na kratší dobu, zavírali střešní okna!! Náhlá změna počasí může způsobit škody (zatečení)
9) Sáňky, lyže, snowboardy a kola je možno ukládat do kůlny vedle domu. Kůlna je uzamykatelná a sledovaná kamerou. Je zakázáno tyto sportovní potřeby brát na pokoje nebo na chodby.
10) Apartmán je hostu předán bez závad a uklizen. Pokud host během ubytování zjistí závadu či poruchu je v jeho vlastním zájmu toto nahlásit personálu.
11) V apartmánech nesmí hosté bez souhlasu personálu přemísťovat postele, nábytek a nesmí manipulovat s dekoracemi. Zařízení pokojů host využívá pouze k účelům, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody v plném rozsahu.
12) Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vlastní
el. spotřebiče, kromě spotřebičů určených pro osobní hygienu.
13) Bar v přízemí má otevřeno v sezoně 14°°- 22°°.  Návštěvu baru mimo uvedenou otvírací dobu je možné domluvit předem s personálem. Nebo na telefonních číslech: 777 246 300, 602 246 300.   
14) Nadstandardní služby jako, je 1 hod. vstupu do bazénu, zapůjčení grilovacích potřeb, sportovních potřeb, palivo do grilu, wifi, energie, parkovné jsou poskytnuty zdarma pouze u standardních pobytů. Tyto služby jsou poskytovány až po doplacení celé ceny pobytu.
15) Příjezdy a odjezdy: v případě týdenního pobytu je nástup v sobotu od 15°° do 18°° a apartmán je nutno opustit následující sobotu v 10°°. V případě víkendového pobytu je nástup na ubytování v den nástupu 15°°-18°°. Apartmán je nutné opustit v den odjezdu do 15°°. V případě potřeby je možné se domluvit jinak.
16) Po ukončení pobytu ubytovaní hosté odevzdají klíč od apartmánu. Personál provede kontrolu apartmánu, když je vše v pořádku vrátí kauci.
17) Koupání ve vnitřním bazénu nebo saunu je nutné objednat předem u personálu. Je třeba domluvit hodinu nástupu a ukončení a toto dodržet. Bazén je využíván i komerčně neubytovanými klienty. Snažíme se dodržovat diskrétnost skupin. Každý apartmán má 1 hodinu koupání zdarma a je zaručeno, že budete u bazénu sami. Před vstupem do bazénu je nutné se umýt mýdlem bez plavek. Ubytovaní hosté se mohou umýt v koupelně na pokoji
a toto nahlásit při vstupu do bazénu. V případě neumytí
je personál povinen vstup do bazénu zakázat a dotyčnou osobu vykázat z prostoru bazénu a to bez náhrady vstupného. 
 
18) Provozovatel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách penzionu, taktéž nenese odpovědnost za poškození nebo odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu.
19) Žádáme ubytované hosty, aby třídili odpadky. Na směsný komunální odpad jsou v kuchyních nádoby, prosíme hosty, aby do košů používaly připravené mikrotenové pytle (nedávat odpadky
do koše bez pytle). V případě že pytle spotřebujete, rádi Vám dodáme další. V případě naplnění koše je možné odnést zavázaný pytel do kůlny vedle domu. Tamtéž je možné odložit i sklo, plasty, případně kartony nebo jiný odpad.  
20) V rámci dobrých vztahů s ostatními ubytovanými hosty je nutné od 2200 hodiny dodržovat v ubytovacích částech noční klid.
21) Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeni.
22) Některé prostory domu a blízké okolí jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem. Záznam z bezpečnostních kamer je uchováván 48 hodin. Záznam je přísně diskrétní
a nemůže být nijak zveřejněn nebo zneužit.
23) Více informací získáte na tel. 601 246 300, 602 246 300.